top of page

Ressourceforløb

Et ressourceforløb, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats §68, er for udsatte borgere, som har en længere vej til uddannelse og beskæftigelse.

​Vores formål med ressourceforløbet er, at give borgeren en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, som tager afsæt i rehabiliteringsplanen og fører borgeren tættere på uddannelse og/eller beskæftigelse.

Vores fokus er at støtte borgeren i at håndtere de dagligdags-udfordringer, som er hæmmende for den enkelte borgers udvikling, og dermed give mulighed for at borgeren kan engagere sig i ressourceforløbet.

​Målet er, at borgeren udvikler sin selvforståelse og tilegner sig nye kompetencer og færdigheder til at håndtere egne udfordringer på en hensigtsmæssig måde og samtidig udvikle sine ressourcer for derigennem at finde motivationen og styrken til at handle og nå sine mål.

Endvidere vil borgeren blive afklaret i forhold til fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse, og der vil blive lagt en realistisk plan, som understøtter målet.

Varigheden aftales med den koordinerende sagsbehandler.

Ressourceforløbet kan fx indeholde:

 • Virksomhedspraktik

 • Kurser

 • Brobygning til uddannelse

 • Gruppeforløb

 • Aktivitetstilbud

 • Mentorstøtte

 • Fysisk træning

 • Misbrugsbehandling

 • NADA

 • Psykologbehandling

 • PTSD forløb

 • Frivilligt arbejde

 • Hjælp til boligproblemer og økonomi

 • Socialpædagogisk støtte

 • Udredning hos psykiater

bottom of page