Kvinde, der arbejder på bærbar computer
Sad Portrait
Succes
Mand Haircut
Sten af ​​Betydning

Social Mentor 1:1

Social mentor støtte, hos Camilla Mejlgren ydes til udsatte borgere i alderen 15 – 65 år, som grundet psykosociale problemstillinger har svært ved at deltage i aktiviteter, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse efter lov om aktiv beskæftigelse.

Social mentorstøtte kan bevilliges til alle beskæftigelseslovens målgrupper, såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for social mentorstøtte er afgørende.

Behovet for social mentor vurderes af den koordinerende sagsbehandler i jobcentret.

 

Indholdet og metoderne i et mentorforløb har mange facetter og afhænger af den enkelte borgers behov, ressourcer og kompetencer.

Forløbet kan indeholde:

 • Kontakt til jobcenteret.

 • Kontakt til øvrige interessenter, fx psykolog, psykiater, læge, UU-vejleder mv.

 • Råd og vejledning i forhold til uddannelse og/eller arbejde.

 • Social færdighedstræning.

 • Målsætning.

 • Etablering af virksomhedspraktik, uddannelse eller arbejde.

 • Etablering af behandlingstilbud.

 • Ledsagelse til relevante aktiviteter.

 • Orden i økonomien, herunder kontakt til kreditorer.

 • Tema-dage om fx jobsøgning, kultur, jobsamtale, psykiske lidelser mv.

 • Eksponering i forhold til angst, PTSD og OCD med henblik på forebyggelse af isolation.

 • Udvikling af positive mestringsstrategier til at håndtere udfordringer i dagligdagen.

- Kundeudtalelser -

"Jeg har gået hos flere psykologer og psykiatere. Min erfaring er at man bliver siddende og er lige som på standby. Hos dig har jeg allerede rykket mig og føler nu en mening med mit liv. Jeg har et håb og en plan for min fremtid. Du får mig til at finde løsninger."

- Trine

Køge Kommune
Køge Kommune
press to zoom
Inspirius
Inspirius

Inspirius v/ John Mejlgren

press to zoom
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune
press to zoom
Københavns Kommune
Københavns Kommune
press to zoom
Brøndby Kommune
Brøndby Kommune
press to zoom
Rudersdal
Rudersdal
press to zoom
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
press to zoom
Kildegård Privatskole
Kildegård Privatskole
press to zoom
Lejre Kommune
Lejre Kommune
press to zoom