Social Mentor 1:1

Social mentor støtte, hos Camilla Mejlgren ydes til udsatte borgere i alderen 15 – 65 år, som grundet psykosociale problemstillinger har svært ved at deltage i aktiviteter, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse efter lov om aktiv beskæftigelse.

Social mentorstøtte kan bevilliges til alle beskæftigelseslovens målgrupper, såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for social mentorstøtte er afgørende.

Behovet for social mentor vurderes af den koordinerende sagsbehandler i jobcentret.

 

Indholdet og metoderne i et mentorforløb har mange facetter og afhænger af den enkelte borgers behov, ressourcer og kompetencer.

 • Kontakt til jobcenteret.

 • Kontakt til øvrige interessenter, fx psykolog, psykiater, læge, UU-vejleder mv.

 • Råd og vejledning i forhold til uddannelse og/eller arbejde.

 • Social færdighedstræning.

 • Målsætning.

 • Etablering af virksomhedspraktik, uddannelse eller arbejde.

 • Etablering af behandlingstilbud.

 • Ledsagelse til relevante aktiviteter.

 • Orden i økonomien, herunder kontakt til kreditorer.

 • Tema-dage om fx jobsøgning, kultur, jobsamtale, psykiske lidelser mv.

 • Eksponering i forhold til angst, PTSD og OCD med henblik på forebyggelse af isolation.

 • Udvikling af positive mestringsstrategier til at håndtere udfordringer i dagligdagen.

Forløbet kan indeholde:

© 2014 Camilla Mejlgren

Danmark           l           København           l             Camilla@mejlgren.dk             l              Tlf.: + 45 40185074                                                                      Privatlivspolitik