top of page
waitering
Grafisk design Workspace
Smilende kok

Afklaringsforløb

Vores afklaringsforløb henvender sig til borgere med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for en afklaring af deres arbejdsevne og udviklingspotentiale.

​Der er særlig fokus på borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, og hvor tidligere tiltag/indsatser er afprøvet.

Vores formål er at tilbyde en aktiv, helhedsorienteret og virksomhedsrettet indsats med henblik på at føre borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

​Forløbet har dermed fokus på at igangsætte tværfaglige indsatser, der kan medvirke til at udvikle arbejdsevnen, så borgeren på sigt kan komme i arbejde eller uddannelse.

I nogle tilfælde skal der arbejdes intensivt med recovery og socialisering, før der kan tages stilling til en fremtidig beskæftigelse.

 

Afhængigt af borgerens problematikker og jobcentrets ønsker for afklaring, vil det i nogle tilfælde være relevant at igangsætte et længere afklaringsforløb.

Afklaringsforløbet kan fx indeholde:

 • Psykolog

 • Jobcoach

 • Virksomhedspraktik

 • Ledsage ordning

 • Mentor

 • Gruppeforløb

 • NADA

 • Temadage

 • Psykiater

 • Screening

 • Afklaringsrapport

Et typisk afklaringsforløb har en varighed på 13 uger, men kan forlænges afhængigt af borgerens situation og behov.

bottom of page