top of page
Udsatte unge
Udsatte unge
Udviklingsforløb
Succes

Helhedsorienteret og effektivt udviklingsforløb

Vores udviklingsforløb er en kombination af et afklaringsforløb og et ressourceforløb, der henvender sig til unge og voksne med psykosociale udfordringer, som har behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, herunder afklaring af arbejdsevne og udviklingspotentiale, støtte i og uden for hjemmet, tilegnelse af ny viden og mestringsstrategier til at føre et selvstændigt voksenliv.

​Der er særlig fokus på unge og voksne, som har været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, og hvor tidligere tiltag/indsatser er afprøvet.

Vores formål er at tilbyde en håndholdt, helhedsorienteret og virksomhedsrettet indsats med henblik på at føre den unge eller voksne tættere på arbejdsmarkedet og en selvstændig livsførelse.

​Forløbet har dermed fokus på at igangsætte tværfaglige indsatser, der kan medvirke til personlig udvikling og samtidig udvikle arbejdsevnen, så den unge eller den voksne på sigt kan komme i arbejde eller uddannelse.

I nogle tilfælde vil det være relevant at tilbyde efterværn efter endt forløb, hvilket aftales med den enkelte sagsbehandler inden forløbets udgang.

Nogle unge og voksne starter på uddannelse eller job under forløbet. Andre bliver afklaret som led i den senere indstilling til rehabiliteringsteamet.

Udviklingsforløbet indeholder:

 • Psykolog

 • Coaching

 • Virksomhedspraktik

 • Kurser

 • Mentorstøtte

 • Gruppeforløb

 • Socialpædagogisk støtte

 • Temadage

 • Psykiatrisk udredning

 • Uddannelse

 • Jobafklaring

 • Afklaringsrapport

Et typisk udviklingsforløb løber over 36 uger, hvorefter der - i særlige tilfælde - tilbydes efterværn.

bottom of page